Qualitat: verificació i control

El repte més important de la nostra organització és fabricar i subministrar productes a temps i amb la qualitat requerida pels nostres clients. Aquest repte forma part de la Política de Qualitat d’IME, com a objectiu prioritari.

 

En cadascuna de les fases dels nostres projectes, es realitzen les verificacions necessàries per complir amb els requisits de client. Aquestes es defineixen en el Pla de Control per a cada article i fase. Els resultats dels mesuraments efectuats es registren a les pantalles tàctils ubicades en els diferents espais de la fàbrica.

 

El Control de Qualitat efectuat és molt precís, ja que s’utilitzen equips de mesura d’última generació com: microscopis, màquines de mesurament òptiques i sense contacte (vici-vision), assajos tridimensionals, entre molts altres.

Qualitat: verificació i control

El repte més important de la nostra organització és fabricar i subministrar productes a temps i amb la qualitat requerida pels nostres clients. Aquest repte forma part de la Política de Qualitat d’IME, com a objectiu prioritari.

 

En cadascuna de les fases dels nostres projectes, es realitzen les verificacions necessàries per complir amb els requisits de client. Aquestes es defineixen en el Pla de Control per a cada article i fase. Els resultats dels mesuraments efectuats es registren a les pantalles tàctils ubicades en els diferents espais de la fàbrica.

 

El Control de Qualitat efectuat és molt precís, ja que s’utilitzen equips de mesura d’última generació com: microscopis, màquines de mesurament òptiques i sense contacte (vici-vision), assajos tridimensionals, entre molts altres.

D’altra banda, garantim la traçabilitat de cada producte en tota la cadena de valor (des de la matèria primera, tractaments, fins al producte acabat), tot això estrictament documentat i a la disposició dels nostres clients, si ho requereixen (certificats de material, certificats dels tractaments efectuats, etc.).

D’altra banda, garantim la traçabilitat de cada producte en tota la cadena de valor (des de la matèria primera, tractaments, fins al producte acabat), tot això estrictament documentat i a la disposició dels nostres clients, si ho requereixen (certificats de material, certificats dels tractaments efectuats, etc.).

Els nostres equips de medició

Microscopi òptic

Palmers digitals

Calibres

Rugosímetre

Màquina tridimensional

Vicivision

Testeig de proves hidràuliques

Microscopi òptic

Palmers digitals

Calibres

Rugosímetre

Màquina tridimensional

Vicivision

Testeig de proves hidràuliques

A IME disposem d’un sistema de Planificació dels Recursos Empresarials (ERP) que està connectat a les diferents màquines i a un centre de comandament informat, coneixent en tot moment el que succeeix a la planta.

 

Això permet tenir informació de la productivitat, el ritme de producció, errors i estadístiques en tot moment i en temps real.

 

Utilitzem com a mitjans d’informació connexió a màquines, codis de barres, pantalles tàctils, connexió d’aparells digitals de control, etc.

 

Al mateix temps, el nostre ERP denominat “Gesin”, efectúa el control estadístic dels paràmetres de qualitat definits en el Pla de Control, a partir dels resultats registrats en el programa.

 

Podem obtenir un gràfic de control per processos variables o atributs, depenent de la característica a mesurar, i també podem avaluar la Capacitat de la Màquina (Cpk).