Altres Serveis

Un valor afegit d’IME és subministrar peces totalment acabades. Per això, a banda del nostre departament de decolletatge i mecanitzats, disposem d’una secció de soldadura, una altra de gravats, rectificats, neteja i muntatge.

Soldadura

IME té una àmplia experiència en petits acoblaments mecano-soldats en TIG i MIG, així com en oxiacetilènica.

Gravat

Posem a disposició dels nostres clients un servei de gravat de peces per punts o per làser. Aquest servei es pot realitzar durant el procés mateix de fabricació de la peça, és a dir al torn o al centre de mecanitzat. També es pot dur a terme posteriorment, en la nostra màquina de gravat.

Rectificat

IME ofereix la possibilitat de rectificar superfícies planes gràcies a la nostra rectificadora CNC GER la qual té un pla de treball de 1500 mm x 700 mm.

Neteja

Un altre servei que ofereix valor afegit a les peces és el de la seva neteja. L’objectiu és lliurar peces als nostres clients en perfectes condicions per al seu ús i lliures d’olis i taques. Per a això, disposem d’una línia robotitzada d’ultrasons amb 8 cubes més bufat, un forn d’assecat en continu entre 100 ºC o 120 ºC, depenent del material.

També utilitzem rentadores convencionals orbitals i assecadores centrífugues, i una línia de neteja de desgreixatge i antioxidant. Finalment, oferim als nostres clients diverses línies de vibrat segons les dimensions de les peces.

Muntatge

El procés de muntatge de components incrementa el valor de la prestació de servei ofert als nostres clients, sempre seguint les seves instruccions de treball o pautes marcades.

Control de qualitat específics

Finalment, es duen a terme proves de verificació final de les peces requerides pels nostres clients com, per exemple, màquines de testeig de proves hidràuliques fins a 2.500 bars de pressió.

Soldadura

IME té una àmplia experiència en petits acoblaments mecano-soldats en TIG i MIG, així com en oxiacetilènica.

Gravat

Posem a disposició dels nostres clients un servei de gravat de peces per punts o per làser. Aquest servei es pot realitzar durant el procés mateix de fabricació de la peça, és a dir al torn o al centre de mecanitzat. També es pot dur a terme posteriorment, en la nostra màquina de gravat.

Rectificat

IME ofereix la possibilitat de rectificar superfícies planes gràcies a la nostra rectificadora CNC GER la qual té un pla de treball de 1500 mm x 700 mm.

Neteja

Un altre servei que ofereix valor afegit a les peces és el de la seva neteja. L’objectiu és lliurar peces als nostres clients en perfectes condicions per al seu ús i lliures d’olis i taques. Per a això, disposem d’una línia robotitzada d’ultrasons amb 8 cubes més bufat, un forn d’assecat en continu entre 100 ºC o 120 ºC, depenent del material. També utilitzem rentadores convencionals orbitals i assecadores centrífugues, i una línia de neteja de desgreixatge i antioxidant. Finalment, oferim als nostres clients diverses línies de vibrat segons les dimensions de les peces.

Muntatge

El procés de muntatge de components incrementa el valor de la prestació de servei ofert als nostres clients, sempre seguint les seves instruccions de treball o pautes marcades.

Control de qualitat específics

Finalment, es duen a terme proves de verificació final de les peces requerides pels nostres clients com, per exemple, màquines de testeig de proves hidràuliques fins a 2.500 bars de pressió.